In English

Labeling of PPARG using ligand-directed tosyl chemistry

Marcus Uppström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-07-03.

CPL ID: 179724

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek