In English

Responsive composite system based on poly-beta-cyclodextrins

Tannaz Memarabadi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-07-03.

CPL ID: 179723

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek