In English

Managing Customer Expectations How Customer Expectations are Formed and Identified During a Project Delivery

Marcus Andersson ; Gunilla Leidman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 78 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2013:061, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-07-03. Den ändrades senast 2013-07-03

CPL ID: 179722

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek