In English

Spectroscopic studies of immobilized proteins

Kassam Abdel Mallak
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-07-03. Den ändrades senast 2013-07-03

CPL ID: 179719

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek