In English

Monte-Carlo Simulations of Nuclear Reactions at Relativistic Energies

Torbjörn Rathsman ; Stefan Buller ; Joel Magnusson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 108 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2013-07-03. Den ändrades senast 2014-02-11

CPL ID: 179707

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek