In English

Eldistribution på offshoreenheter -Jämförelse av AC- och DC-anläggningar

Distribution of electricity on offshore units - Comparison of AC- and DC-systems

Fredrik Samuelsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 44 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Den här rapporten har som syfte att utreda vilket eldistributionssystem för offshoreenheter som sparar mest vikt och utrymme. De två elsystem som jämförs är GVAs standard system och Siemens Blue Drive System. Rapporten innehåller en teoretisk bakgrund för båda systemen och dimensionering av systemens kraftkablar samt beräkning av kabelvikter och komponentvikten för systemen. För att uppskatta kabel- rutter och längder kommer ritningsunderlag för GVAs offshoreenhet 7500 att användas. Resultatet visar att GVAs standard system är det eldistributionssystem som har den lägsta totalvikten med 168 ton, GVAs standard system har en vikt som är 101 ton lägre än Siemens Blue Drive System som har en vikt på är 269 ton. GVAs standard system har en lägre ström vilket gör att ledararean blir mindre och i med det blir kabelvikten mindre. Där emot så har GVAs standard system en högre komponentvikt på grund av att de transformatorer som finns väger mer än de motsvarande omvandlarna som Blue Drive System använder sig av. Vilket system som upptar minst utrymme är inte lika klart. I Blue Drive System är det uppenbart att utrymme för transformatorer besparas, som är placerade i vaddera rum, men att utrymmet som kablarna upptar är större än i GVAs standard system.

Nyckelord: GVA, Blue Drive System, Vikt, UtrymmePublikationen registrerades 2013-07-02. Den ändrades senast 2013-07-05

CPL ID: 179672

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek