In English

Hållfasthetsanalys av rör och primärstöd under statisk belastning med FEM

Solid Mechanics Analysis of Pipes and Primary Supports Under Static Loading with FEM

John Melaugh ; Nils Vestgöte
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete för högskoleingenjörsexamen - Institutionen för material- och tillverkningsteknik, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2013-07-02. Den ändrades senast 2013-08-27

CPL ID: 179666

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek