In English

Optimisation of LED lighting in greenhouses by remote sensing of plant reflectance and fluorescence

Daniel Bånkestad
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX035/2013, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-07-02. Den ändrades senast 2013-07-03

CPL ID: 179665

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek