In English

Microwave technology for detection of traumatic pneumothorax - Development of wearable antenna array and evaluation of thoracic phantom

Robert Samo ; Prateek Saraswat
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX034/2013, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-07-02. Den ändrades senast 2013-09-11

CPL ID: 179664

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek