In English

A model-based approach to computer vision and automatic control using Matlab Simulink for an autonomous indoor multirotor UAV

Niklas Ohlsson ; Martin Ståhl
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX014/2013, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-07-02. Den ändrades senast 2013-07-02

CPL ID: 179662

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek