In English

Detection of traumatic epidural and subdural haematomas in brain phantoms using microwave technology

Tora Dunås
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX033/2013, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-07-02. Den ändrades senast 2014-02-19

CPL ID: 179661

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek