In English

Structural analysis and design of concrete

MATTIAS GRAHN
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Structural analysis, design of bridges, concrete structures, finite elementPublikationen registrerades 2013-07-02. Den ändrades senast 2013-07-02

CPL ID: 179657

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek