In English

The influence of stiffness variations in railway tracks - A study on design, construction, monitoring and maintenance procedures to obtain suitable support conditions for railway sleepers

Alexander Andersson ; Hanna Berglund ; Johan Blomberg ; Oscar Yman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Kandidatarbete / Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola, ISSN 1654-4676; 2013:02, 2013.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2013-07-02. Den ändrades senast 2013-07-02

CPL ID: 179648

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek