In English

Beslutsstöd för underhåll av järnvägsfordon - En studie om utökat användande av hjulskadedetektorer i det proaktiva underhållsarbetet

Karl Bäckstedt ; Erik Karlsson ; Philip Molander ; Mikael Persson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Kandidatarbete / Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola, ISSN 1654-4676; 2013:04, 2013.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2013-07-02. Den ändrades senast 2013-07-02

CPL ID: 179646

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek