In English

Utbredning av akustiska vågor i elastisk platta

Alexander Scott ; Fredrik Nihlmark ; Alain Powell ; Gustav Stenberg ; Hampus Jakobsen ; Fredrik Larsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Kandidatarbete / Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola, ISSN 1654-4676, 2013.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2013-07-02. Den ändrades senast 2013-07-02

CPL ID: 179645

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek