In English

Aspekter kring buller och vibrationer i tunga fordons transmissioner - Teori, lagkrav och tekniska lösningar

Armin Fatic ; David Karlsson ; Frida Bohman ; Anna-Stina Frykholm
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Kandidatarbete / Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola, ISSN 1654-4676; 2013:06, 2013.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2013-07-02. Den ändrades senast 2013-07-02

CPL ID: 179644

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek