In English

Utveckling av laddluftkylsystem till STCC-bil

Anders Larsson ; Raman Yazdani ; Victor Persson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Kandidatarbete / Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola, ISSN 1654-4676; 2013:09, 2013.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2013-07-02.

CPL ID: 179643

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek