In English

Mechanical optimisation of a high-precision fast wire scanner at CERN

Sebastian Samuelsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-07-02. Den ändrades senast 2013-07-02

CPL ID: 179627

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek