In English

Vibration reduction in soil through the use of buildings at the synchrotron radiation facility MAX-IV

Vedad Alic
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2013:09, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-07-02. Den ändrades senast 2013-07-02

CPL ID: 179623

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek