In English

Wet clutch modelling techniques - Design optimization of clutches in an automatic transmission

Manoj Kumar Kodaganti Venu
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2013:28, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-07-02. Den ändrades senast 2013-07-02

CPL ID: 179621

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek