In English

Experimental-analytical dynamic substructuring: A state-space approach

Mladen Gibanica
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2013:39, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-07-02. Den ändrades senast 2016-07-06

CPL ID: 179618

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek