In English

Design of experiments and analysis for drive train test rig

Stephen Gabriel McCann
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2013:30, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-07-01. Den ändrades senast 2013-07-01

CPL ID: 179592

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek