In English

Processoptimering av monteringslinan för låglyftare på Atlet AB - Förslag till effektivisering genom balansering, simulering och metodstudier

Process optimization of the assembly line for low lifters at Atlet AB - Suggestions to improve the efficiency through line balancing, simulation and method studies

Christofer Åkerström ; Anders Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-03-01. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 17958

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek