In English

Wind-induced vibrations of a multi-storey residential building in cross-laminated

Mia Nilsson ; Matilda Kryh
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: wind-induced vibrations, CLT, cross-laminated timber, multi-storeyPublikationen registrerades 2013-06-28. Den ändrades senast 2013-06-28

CPL ID: 179489

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek