In English

Pre-treatment of automotive clear coat using atmospheric pressure plasma

Sofia Wilhelmsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Diploma work - Department of Materials and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology; 113/2013, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-06-28. Den ändrades senast 2013-06-28

CPL ID: 179483

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek