In English

Structural evaluation of possible storey- extension of medium-rise buildings from 1965-1975

Johan Sundh ; Robin Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Structural design, ‘the Million programme’, storey-extension, procedure guidePublikationen registrerades 2013-06-28. Den ändrades senast 2013-06-28

CPL ID: 179481

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek