In English

Utvärdering av skrovkonstruktion för split hoppers

Evaluation of hull structure for split hoppers

Thomas Karlsson ; Charlotta Källqvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete för högskoleingenjörsexamen - Institutionen för material- och tillverkningsteknik; 101/2013, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2013-06-28. Den ändrades senast 2013-06-28

CPL ID: 179467

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek