In English

Isolationsstudie av DC/DC-omriktare. Havsbaserad vindkraft

Insulation study of DC/DC-converters

Oscar Hellqvist ; Jonas Larsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 90 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Förnyelsebar energi är viktigt för att minska människans negativa miljöpåverkan. Ett steg i processen är optimering av transmissionsnätet och investering i fler förnyelsebara energikällor, till exempel vinkraftparker. Vinkraftparker med enbart likströmsöverföring har lägre effektförluster än motsvarande växelström. För att ytterligare minska förluster i likströmsnät behöver spänningen ökas med DC/DC-omriktare. Syftet med studien är att uppskatta vilken effekt en DC/DC-omriktare kan uppnå om den placeras i en 20’ container vid botten av ett vindkraftverk, detta under förutsättning att modern teknik används. Studien presenterar en modell av DC/DC-omriktare i en container och beskriver hur beräkningarna har utförts. Alla beräkningar baseras kring förenklade modeller, vilket innebär att slutresultatet ger en optimistisk bild av hur omriktare kan rymmas i containerkonstruktioner. Fördelen med omriktare i container vid botten av ett vindkraftverk är att ingen separat platform behöver konstrueras för DC/DC-omriktare och därmed är mer ekonomiskt. Modellen och beräkningarna visar att en teoretisk DC/DC-omriktare om 360 MWfår plats i containern. I praktiken föreslås maximal effekt om 240 MW med förenklingarna i åtanke.

Nyckelord: Converters, Windfarm and HVDC.Publikationen registrerades 2013-06-28. Den ändrades senast 2013-06-28

CPL ID: 179437

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek