In English

Oxidation of cobalt nanocrystals: Investigation of the role of nanocrystallinity, self-ordering and nanocrystal size.

Johanna Bergström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: co nanoparticles, nanocrystallinity, 2D ordering effect, nanocrystal size effect, core/shell structures, hollow structures, yolk/shell structuresPublikationen registrerades 2013-06-27. Den ändrades senast 2013-06-27

CPL ID: 179402

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek