In English

Quality management for IT support services

Johanna Ivarsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2013:080, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-06-27. Den ändrades senast 2013-06-27

CPL ID: 179378

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek