In English

Kvantifiering av förares rörelser vid hårda inbromsningar baserat på video från verkliga körningar

Andreas Bring ; Kim Rosberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2013-06-27. Den ändrades senast 2013-07-02

CPL ID: 179342

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek