In English

Fjärrstyrd långgodsvagn med godsrotation - Framtagning av koncept

Morgan Persson ; Asmir Tahmaz
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2013-06-27.

CPL ID: 179330

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek