In English

Data Sharing Technologies for Retailers: A Multiple Case Study of Data Sharing Practices

Sara Thunström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 53 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2013:079, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-06-27.

CPL ID: 179312

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek