In English

Studier av utseendet på askan i sodapannor med hjälp av bildanalys

Sofia Samuelsson ; Carin Collinder
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2013-06-27. Den ändrades senast 2013-09-26

CPL ID: 179310

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek