In English

Flödesmätning vid assisterad ventilering direkt efter födseln

Jonas Adenmark Thoreson ; Oskar Asphäll ; Mattias Berg ; Cecilia Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2013-06-27.

CPL ID: 179305

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek