In English

Styrning av autonom robot

Juan Daniel Dodera Celiz ; Gustav Polhem ; Anders Svensson Lindberg ; Johannes Törnell
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2013-06-27.

CPL ID: 179304

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek