In English

Automatisk bromsning för undvikande av olyckor

Hampus Bengtsson ; Joakim Hiramsson ; Tobias Olsson ; Adam Pettersson ; Viktor Svensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete för kandidatexamen]