In English

Kollektiv styrning av autonoma robotar

Henrik Berg ; Johan Fröberg ; Niklas Lange ; Anton Lindahl ; Ivar Salomonson ; Edvin Spaxes
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2013-06-26.

CPL ID: 179275

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek