In English

Balanserande robot på lina

Erik Bjerke ; Marko Cotra ; Raman Haddad ; Mandus Jeber ; Jonas Kristiansen ; Albin Remäng
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2013-06-26.

CPL ID: 179271

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek