In English

Styrning av kommunikationsenhet med hjälp av förenklad elektroencefalografi

André Alstrin ; Adrian Edgren ; Martin Kaalhus ; Jesper Pedersen ; Jim Stenberg ; Emil Sundell
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2013-06-26.

CPL ID: 179266

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek