In English

Konstruktion av robotarm till en tjänsterobot

Tommy Krogell Petersson ; Dan Larsson ; Jonas Rappu
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2013-06-26.

CPL ID: 179261

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek