In English

Hypertermibehandling av hjärntumörer hos barn

Leo Adelbäck ; Albin Hjalmarsson ; Jonathan Jonsson ; Björn Vessman ; Joel Wanemark ; Emma Woxlin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2013-06-26.

CPL ID: 179256

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek