In English

Automatiskt larm för cykelolyckor

Robert Andersson ; Niklas Carlborg ; Adam Szakal ; Johannes Vestlund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2013-06-26.

CPL ID: 179254

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek