In English

Truck brake concept for 20 ton axle load

PHILIP LARSSON ; MATTIAS JOSEFSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete för högskoleingenjörsexamen - Institutionen för material- och tillverkningsteknik; 89/2013, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2013-06-26.

CPL ID: 179236

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek