In English

CA-koncept för hjulbas OBC8900

CA-concept for wheelbase OBC8900

JOHNNY CARLSSON ; JAKOB FRID
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete för högskoleingenjörsexamen - Institutionen för material- och tillverkningsteknik; 100/2013, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2013-06-26.

CPL ID: 179219

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek