In English

Cost of an offline repair strategy

Lisa Thorell ; Marie-Helene Ståhl
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2013:083, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-06-26. Den ändrades senast 2013-06-26

CPL ID: 179204

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek