In English

Knowledge dissemination between generations

Elinore Hallman ; Andreas Melander
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2013:027, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]