In English

Kraftmätning på stödhjul till roterugn i kulsinterverk

Anders Vikard
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola, ISSN 1652-9901; 2013:02, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2013-06-26. Den ändrades senast 2013-06-26

CPL ID: 179197

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek