In English

CFD simulation of a secondary methane reformer

Isaac Nilsson ; Jimmy Andersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-06-25. Den ändrades senast 2013-06-25

CPL ID: 179176

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek