In English

The Establishment of Private Equity in Sweden

Christian Merup
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 70 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2012:012, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-06-25. Den ändrades senast 2013-06-25

CPL ID: 179167

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek